Hoạt động gần đây
Nguyễn Vũ
Nguyễn Vũ đã đăng một tác phẩm mới.
15 ngày trước

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Núi lửa là thiên tai, cũng là dinh dưỡng; là nỗi khiếp sợ nhưng lại đẹp đến nao lòng.
Núi lửa cũng như nội lực, cuồn cuộn bên trong, âm ĩ rồi chờ ngày bộc phát thể hiện bản thân. Người ngoài có thể nhìn vào đó để đánh giá, nhưng lựa chọn để lắng nghe lại là quyền của mình.
Hy vọng mỗi người sẽ tìm được chính mình một ngày gần nhất
Phật với một cái nhìn khác.
Sơn dầu trên toan 80 x 80 cm
2020