Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Ngô Thị Hải Yến 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Điệp khúc
Điệp khúc
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 240
Kén 2
Kén 2
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Vũ điệu 2
Vũ điệu 2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
Xuân 1
Xuân 1
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Cho thuê
Xuân 5
Xuân 5
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 70
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
Xuân 4
Xuân 4
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 60
Dance
Dance
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Sự qua
Sự qua
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 120
Sóng 2
Sóng 2
Sơn mài / 2016 / C 100 × R 100
Crib
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Ký ức 2
Ký ức 2
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 70
Thì thầm 2
Thì thầm 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
Hoang dã
Hoang dã
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
Giấc mơ 1
Giấc mơ 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Sóng 1
Sóng 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Xuân 2
Xuân 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
Ký ức 1
Ký ức 1
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 100
Xuân 8
Xuân 8
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 100