Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
Trần Thị Ngọc Anh 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Mùa hè 1
Đã bán
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Sen Tây Hồ
Đã bán
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Hồ Gươm
Đã bán
Hồ Gươm
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 90
Du xuân
Đã bán
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Rằm trung thu
Rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
$2,957
Cho thuê
Mộc châu
Mộc châu
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$761
Cho thuê
Violet
Đã bán
Violet
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 60