Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Trần Minh Phi 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Mùa thu cuối
Mùa thu cuối
Acrylic / 2019 / C 74 × R 44
Cho thuêBản in
Xuân thì. No2
Xuân thì. No2
Mực nước trên giấy / 2021 / C 43 × R 55
Cho thuêBản in
Hồi tưởng .No4
Hồi tưởng .No4
Acrylic / 2020 / C 114 × R 28
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian. No1
Ký ức thời gian. No1
Acrylic trên lụa / 2021 / C 60 × R 42
Cho thuêBản in
Sự kết tinh
Sự kết tinh
Acrylic / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Tình nhân bên phố cổ mưa
Tình nhân bên phố cổ mưa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Cho thuêBản in
Những giấc mơ phiêu lãng No3
Những giấc mơ phiêu lãng No3
Tổng hợp / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Thiên thần trong vỏ ốc
Thiên thần trong vỏ ốc
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Cho thuêBản in
Mùa xuân của mẹ
Mùa xuân của mẹ
Acrylic / 2019 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Tâm hồn em
Tâm hồn em
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Xuân thì.No3
Xuân thì.No3
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Nàng thơ của âm nhạc.No2
Nàng thơ của âm nhạc.No2
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Theo cánh hải âu
Theo cánh hải âu
Phấn màu / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Giấc mơ âm nhạc
Giấc mơ âm nhạc
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Những giấc mơ phiêu lãng 1
Những giấc mơ phiêu lãng 1
Tổng hợp / 2020 / C 25 × R 36
Cho thuêBản in
Guitarist giữa phố đêm mưa
Guitarist giữa phố đêm mưa
Acrylic / 2020 / C 33.5 × R 43.5
Cho thuêBản in
Chiếc khăn choàng tím
Chiếc khăn choàng tím
Bột màu trên giấy / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Suối nguồn của âm nhạc
Suối nguồn của âm nhạc
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Tuổi thần tiên
Tuổi thần tiên
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Abt. No4
Abt. No4
Acrylic / 2019 / C 40 × R 55
Cho thuêBản in
Khát vọng
Khát vọng
Acrylic / 2020 / C 100 × R 60
Cho thuêBản in
Bà mẹ trẻ
Bà mẹ trẻ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Acrylic / 2020 / C 45 × R 35
Cho thuêBản in
Biển một thời đã mất
Biển một thời đã mất
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Mưa thu
Mưa thu
Acrylic / 2020 / C 40 × R 35
Cho thuêBản in
Nàng biển
Nàng biển
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Phía sau luỹ tre
Phía sau luỹ tre
Tổng hợp / 2021 / C 119 × R 40
Cho thuêBản in
Giấc mơ miền tuyết trắng
Giấc mơ miền tuyết trắng
Acrylic / 2020 / C 30 × R 42
Cho thuêBản in
Noel kỷ niệm
Noel kỷ niệm
Mực / 2020 / C 65 × R 42
Cho thuêBản in
Hồi tưởng. No2
Hồi tưởng. No2
Acrylic / 2020 / C 101 × R 38
Cho thuêBản in
Hồi tưởng.No1
Hồi tưởng.No1
Acrylic / 2020 / C 114 × R 28.5
Cho thuêBản in
Sự phản chiếu của linh hồn
Sự phản chiếu của linh hồn
Giấy / 2020 / C 41 × R 30
Cho thuêBản in
Lụa là
Lụa là
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Bóng tối phù hoa
Bóng tối phù hoa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Cho thuêBản in
Dòng sông sao.No2
Dòng sông sao.No2
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Mưa xưa
Mưa xưa
Mực / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Máu& lệ của rừng xanh
Máu& lệ của rừng xanh
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Cho thuêBản in
Những giấc mơ phiêu lãng 2
Những giấc mơ phiêu lãng 2
Tổng hợp / 2020 / C 30 × R 48
Cho thuêBản in
Sám hối
Đã bán
Sám hối
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Sự lãng quên
Sự lãng quên
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Cho thuêBản in
Thiếu nữ và ngôn tình
Thiếu nữ và ngôn tình
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Dòng sông sao
Đã bán
Dòng sông sao
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Linh hồn vụn vỡ
Linh hồn vụn vỡ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Sự phản chiếu của linh hồn. No3
Sự phản chiếu của linh hồn. No3
Mực / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Dòng sông sao.No3
Dòng sông sao.No3
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Nàng thơ của âm nhạc.No3
Nàng thơ của âm nhạc.No3
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Hồi tưởng.No3
Hồi tưởng.No3
Acrylic / 2020 / C 114 × R 28
Cho thuêBản in
Tắm trăng
Tắm trăng
Acrylic / 2020 / C 40 × R 62
Cho thuêBản in