Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Vũ Việt Hùng 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chân dung 14
Chân dung 14
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Phố hàng tre
Phố hàng tre
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 04
Chân dung 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung và tĩnh vật
Chân dung và tĩnh vật
Sơn mài / 2011 / C 60 × R 180
Cho thuê
Chân dung đôi
Chân dung đôi
Sơn mài / 2012 / C 170 × R 55
Cho thuê
Chân dung 08
Chân dung 08
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
Thiếu nữ và hoa
Thiếu nữ và hoa
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80
Ngồi 03
Ngồi 03
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Không gian bên ngoài
Không gian bên ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 160
Chân dung cậu bé
Chân dung cậu bé
Sơn mài / 2012 / C 114 × R 90
Cho thuê
Nuy ngồi II
Nuy ngồi II
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Đứng giữa
Đứng giữa
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Nuy ngồi III
Nuy ngồi III
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Ngõ
Ngõ
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Sen 01
Sen 01
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chiếc ghế dài
Chiếc ghế dài
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Bình minh trên cầu
Bình minh trên cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Phong cảnh
Phong cảnh
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Chân dung 10
Chân dung 10
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Lơ lửng
Lơ lửng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cô gái và con chó
Cô gái và con chó
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Chân dung 06
Chân dung 06
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 07
Chân dung 07
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Không đề
Không đề
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
Cho thuê
Dưới chân cầu
Dưới chân cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Chân dung 05
Chân dung 05
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 03
Chân dung 03
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
Nuy nằm
Nuy nằm
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Ánh trăng trên cầu
Ánh trăng trên cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Đường cong
Đường cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 70
Chân dung 02
Chân dung 02
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Chiếc ghế màu tím
Chiếc ghế màu tím
Acrylic / 2021 / C 120 × R 80
Cơn gió mạnh
Cơn gió mạnh
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Cô gái ngủ 2
Cô gái ngủ 2
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Ngồi 02
Ngồi 02
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Không gian đỏ
Không gian đỏ
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80