Bến xưa
Bến xưa
Acrylic / 2018 / C 60 × R 60
$522
Cho thuê
Tàu qua phố
bến trường đà
Bến bình yên
TAM THANH NGÀY MỚI
ĐÔI BẠN
CHIỀU BÌNH YÊN
Đợi nắng lên
bến hạ
Chiều trên bến
Sáng yên bình.
Tân cảng tia sáng xanh
Chiều trên bến Hạ Long
Chợ nổi Cái Răng
ĐÓN BÃO
Bến Hạ Long
Nghỉ ngơi
Thăm Lưới
Hạ buồm
Thuyền trên sông 2
Nhớ Biển
Biển sớm
Phơi lưới
ĐỢI
Hoàng hôn
Xóm chài Hòn Sơn
Bến sông Vĩnh Long
Hạ Long
Chiều trên sông
CHIỀU BÌNH YÊN
Giữa dòng 1