CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
ĐÔI BẠN
TAM THANH NGÀY MỚI
Hạ buồm
Đợi nắng lên
Tàu qua phố
Bến bình yên
bến trường đà
bến hạ
Chiều trên bến Hạ Long
Chiều trên bến
Sáng yên bình.
Tân cảng tia sáng xanh
Chợ nổi Cái Răng
ĐÓN BÃO
Bến Hạ Long
Nghỉ ngơi
Thăm Lưới
Thuyền trên sông 2
Nhớ Biển
Biển sớm
Hoàng hôn
ĐỢI
Phơi lưới
Xóm chài Hòn Sơn
Bến xưa
Bến sông Vĩnh Long
Hạ Long
CHIỀU BÌNH YÊN
Đợi V
Giữa dòng 1
Chiều trên sông
Chiều buông
Bên sông
Ánh Trăng