Chiều xuân 2
Chiều xuân 2
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Bến sông quê
Hồng Xuân
THẮM
Bến sống quê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Ao quê
Tĩnh vật hoa vàng
Khe thác Hin Lạp
Hương thơm của hoa hồng
Nhạt nắng
Phố cổ 2
Phong cảnh 1
Hoa đỏ
Kết hợp 8
Nữ sinh viên
SEN SỚM
Quê nhà bạn
Hoa nắng
Góc quê
Xuống chợ
Chân dung 2
Hoa xương rồng
Cơn Giông
Hoa layon 1
Lên rẫy
Về thôi
Phong cảnh
Hoa hướng dương
Ngõ quê chiều hè