Chân dung 1
Chân dung 1
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Ao quê
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sống quê
Khe thác Hin Lạp
THẮM
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Bến sông quê
Hồng Xuân
Hương thơm của hoa hồng
Phong cảnh 1
Phong cảnh
Tĩnh vật 5
Về thôi
Hoa đỏ
Nữ sinh viên
ĐẤT VIỆT II
Lên rẫy
Phố cổ 2
Ngõ quê chiều hè
Góc quê bừng sáng
Hoa hướng dương
Xuống chợ
Nhạt nắng
Quê nhà bạn
Mùa gặt
Kết hợp 8
Hoa xương rồng
Cơn Giông
Chân dung 2