Chân dung 2
Chân dung 2
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Ao quê
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sống quê
Khe thác Hin Lạp
THẮM
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Bến sông quê
Hồng Xuân
Hương thơm của hoa hồng
Phong cảnh
Cơn Giông
Tĩnh vật 5
Hoa đỏ
Phong cảnh 1
Nữ sinh viên
ĐẤT VIỆT II
SEN SỚM
Phố cổ 2
Góc quê
Ngõ quê chiều hè
Hoa hướng dương
Lên rẫy
Quê nhà bạn
Mùa gặt
Nhạt nắng
Kết hợp 8
Hoa xương rồng
Về thôi
Góc quê bừng sáng