Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Hồng Xuân
THẮM
Tháng Tư về qua ngõ
THIÊN ĐỊA NHÂN
Đào Xuân
Nắng lên
Hương thơm của hoa hồng
Cơn Giông
Chiều xuân 2
Thể nghiệm 12
Nhạt nắng
Phố cổ 2
Ngày bình yên 2
Đêm xuân
Hoa xương rồng
Mẹ con
SEN SỚM
Nữ sinh viên
Tĩnh vật 5
Phong cảnh 1
Mùa gặt
Thể nghiệm 13
ĐẤT VIỆT II
Xuống chợ
Hoa đỗ quyên
Kết hợp 8
Thể nghiệm 11
Hoa đồng tiền
Bến xưa
Thể nghiệm 10