Góc quê bừng sáng
Góc quê bừng sáng
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$652
Mùa thu thay áo
Sáng xuân
Phong cảnh miền núi
Sớm Krông Bông 01
Ao quê
Mùa gặt hái
Xuân trên xứ Mường
Chiều vàng
Nắng chiều
Chiều quê
Phong cảnh Hà Giang
Mưa
Vân thủy tình hoài
Quê em
Nắng thủy tinh
Cá đùa dưới trăng I
Nắng xuân Hà Giang
Buổi sáng
Dòng sông êm đềm
Nắng sớm
Bên hồ
Hoàng hôn ở Tân Kỳ
Nắng tây bắc
Khe thác Hin Lạp
Phù Vân
Trên cạn
Tú Lệ vào mùa
Nơi gặp gỡ đất trời
Ngày bình yên 1
Ngôi nhà của mẹ