Góc quê bừng sáng
Góc quê bừng sáng
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$652
Ao quê
Hồng Xuân
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sông quê
THẮM
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Bến sống quê
Khe thác Hin Lạp
Nữ sinh viên
Phong cảnh
Nhạt nắng
Hoa đỏ
Hương thơm của hoa hồng
Phong cảnh 1
Tĩnh vật 5
ĐẤT VIỆT II
Ngõ quê chiều hè
Chiều xuân 2
Xuống chợ
Phố cổ 2
Kết hợp 8
Lên rẫy
Mùa gặt
Cơn Giông
Về thôi
Chân dung 2
Hoa layon 1
Hoa hướng dương
Hoa xương rồng