Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Ao sen trong chùa
Động
Trong lòng đất
Hàng cây
Tình quê 6
Humanlity #11
Thiên địa nhân
Bên ô cửa
Thể nghiệm 1
Miền đất đỏ
Miền hoang hoải
Mùa đông ấm áp
Hẻm vùng cao 3
Bước qua bóng tối
Tiếng khèn đêm
Ngày thường II
Rảo bước
Bức tường cũ
Cửa Hà Nội 2
45 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ( 1954 - 1999) (1)
Liên Xô - Thành trì của hòa bình
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng kiệt xuất
Nude 05
Cách mạng tháng 8
Hãy phát lên tín hiệu hòa bình
Đại nghĩa thắng hung tàn
Cá đùa dưới trăng I
Góc chợ quê
Cửa Hà Nội 3
Xe Đạp 05
Trên đường về
Xe đạp 04
Nhảy múa 7
Xe Đạp 03
Cửa hàng sửa quạt
Nude 01
Đời đời bền vững
Ngẫu hứng Dòng sông
Trừu Tượng 07
Xe đạp 02
Xe Đạp 01
Xe đạp 06
Quân đỏ