Biển
Biển
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Đèo mây
Xóm nhỏ
Cá đùa dưới trăng I
Vùng lá 1
Đêm 30
Mái ấm gia đình
Thăng bằng 2
Thể nghiệm 6
Đêm
Trừu Tượng 01
Cấu trúc 5
Nắng nhạt 2
Hồ Gươm
Mưa Cát Bà
Sen Hồng
Phố Hà Nội
Sen sớm
Nắng Thu 02
Thể nghiệm 7
Thể nghiệm 9
Bức tường xưa 1
Điệu múa lân
Múa lân ngày xanh
Mèo đói
Thì thầm 2
U minh hạ
Nhà ven sông
Vùng lá 4
Tan trường 8