Đêm
Đêm
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Mùa hoa cải
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Đèo mây
Cá đùa dưới trăng I
Vùng lá 1
Xóm nhỏ
Hồ Gươm
Nắng nhạt 2
Trừu Tượng 01
Đêm 30
Thăng bằng 2
Biển
Cấu trúc 5
Thể nghiệm 6
Mái ấm gia đình
Múa lân ngày xanh
Điệu múa lân
Phố Hà Nội
U minh hạ
Vùng lá 4
Thì thầm 2
Nắng Thu 02
Vũ điệu tình sen
Mưa Cát Bà
Sen Hồng
Bức tường xưa 1
Thể nghiệm 7
Thể nghiệm 9
Nhà ven sông
Tan trường 8