Đêm
Đêm
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Đèo mây
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Vùng lá 1
Cá đùa dưới trăng I
Xóm nhỏ
Mái ấm gia đình
Cấu trúc 5
Hồ Gươm
Thăng bằng 2
Biển
Thể nghiệm 6
Nắng nhạt 2
Trừu Tượng 01
Đêm 30
Nhà ven sông
Sen Hồng
Mưa Cát Bà
Sen sớm
Mèo đói
Thể nghiệm 9
Nắng Thu 02
Bức tường xưa 1
Thể nghiệm 7
Điệu múa lân
Vùng lá 4
U minh hạ
Thì thầm 2
Múa lân ngày xanh
Phố Hà Nội
Tan trường 8