Bản Lao Sa
Bản Lao Sa
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Góc quê 4
Ngõ nắng
Vùng cao
Ngõ vắng
Ngõ nắng
Chợ xa
Xuân trên Cao nguyên
Nắng xuân Hà Giang
Sáng mát trong
Chia phần
Đìu hiu xóm nhỏ
Vạt nắng chiều
Nhạt nắng
Làng tôi
Làng Hallstatt, Áo
Nơi tôi đi qua
Mùa gặt
Nhà của Pao
Ngày bình yên 2
Nhà ven sông
Trưa vắng
Phố 1
Nhà ven sông 2
Mùa Hạnh Phúc
Nắng mới
Mùa thu vùng cao
Chiều xuân 1
Mùa xuân biên viễn
Chiều thu
Phố 2