Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Sen 1
Sen 2
Tự nhiên nó thế
Sen 3
Sen 7
Hoa mùa hạ
Sen 4
Sen 2
Sen 9
Đôi bạn
Sen hạ
Đầm hoa súng #1
Sen 06
Sen 3
Đón nắng
Sen 1
Hương sen
Góc Hồ Gươm
Mùa sen
Sen sớm
Đánh thức mùa xuân
Trừu tượng 01
Mùa hè
Khoe sắc
Violet
Ước mơ xanh
Tiếng sáo
Đường về nhà (On the way back home)
Sen 5
Mùa hạ