Hoạt động gần đây
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
một tháng trước

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Mùa hoa nắng

Mùa hoa nắng

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Đông

Đông
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm: Mùa hoa nắng
Kích thước 60x40
Chất liệu : màu nước
Năm: 30/4/2020
Tác giả: Tuyền Nguyễn
Tác phẩm: Hoa đào
Chất liệu: màu nước
Kích thước 20x 30
Năm sáng tác 2013
Chất liệu: màu nước
Kích thước 30x 40
Năm sáng tác: 2017
Xem thêm