Hoạt động gần đây
Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn đã đăng một tác phẩm mới.
6 tháng trước

Nhà nắng

Nhà nắng

Nguyễn Thị Thuỳ Trang
một năm trước
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Hoa này ở nhà mình trồng làm hàng rào cả cây số, sống dai, sinh trưởng mạnh, nơi ở lý tưởng của kiến bống ( đốt đau kinh khủng) Vẽ tranh thấy cũng nhớ nhà ...
Hoa dâm bụt
Kích thước : 37x 25
Năm: 6. 2020
Sold
Đây là nhà mới của mình... Mời mọi người ghé chơi.......
Kích thước 57x 75
Chất liệu: màu nước
Năm 2019
Tác giả: Tuyền Nguyễn
SOLD
Tác phẩm: Mùa hoa nắng
Kích thước 60x40
Chất liệu : màu nước
Năm: 30/4/2020
Tác giả: Tuyền Nguyễn
Xem thêm