Trần Thị Ngọc Anh

Gallery nghệ sỹ
Sen Tây Hồ
Đã bán
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Mùa hè 1
Đã bán
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Du xuân
Đã bán
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Violet
Đã bán
Violet
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 60
Rằm trung thu
Rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
$2,957
Cho thuê
Mộc châu
Mộc châu
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$761
Cho thuê
Hồ Gươm
Đã bán
Hồ Gươm
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 90
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,022
Cho thuêBản in
Dưới ánh trăng
Đã bán
Dưới ánh trăng
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in