Phạm Chính Trung

Gallery nghệ sỹ
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Phong cảnh miền núi 1
Phong cảnh miền núi 1
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$8,261
Phong cảnh Lũng Cú
Phong cảnh Lũng Cú
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391