Công Quốc Thắng

Gallery nghệ sỹ
Thu đến thu đi
Thu đến thu đi
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Điệu múa lân
Điệu múa lân
Sơn mài / 2012 / C 40 × R 50
Cho thuê
Ước mơ xanh
Ước mơ xanh
Sơn mài / 2014 / C 60 × R 60
Cho thuê
Múa lân ngày xanh
Múa lân ngày xanh
Sơn mài / 2012 / C 40 × R 50
Cho thuê
Ngày rằm rực rỡ
Ngày rằm rực rỡ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Cho thuê
Sắc vàng múa lân
Sắc vàng múa lân
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Cho thuê
Nhịp sống Hà Nội
Nhịp sống Hà Nội
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 80
Cho thuê
Không gian dịch chuyển
Không gian dịch chuyển
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 120
Cho thuê
Khoảnh khắc múa lân
Khoảnh khắc múa lân
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
Cho thuê
Câu chuyện đêm rằm
Câu chuyện đêm rằm
Sơn mài / 2012 / C 60 × R 120
Cho thuê
Trăng rằm
Trăng rằm
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 50