Nguyễn Thị Hồng Huyên

Gallery nghệ sỹ
Xuống chợ
Xuống chợ
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Đam mê
Đam mê
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 80
Suy tư
Suy tư
Acrylic / 2017 / C 60 × R 60
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật 13
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 11
Tĩnh vật 11
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 10
Tĩnh vật 10
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 9
Tĩnh vật 9
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Ước mơ
Ước mơ
Acrylic / 2016 / C 60 × R 60
Chân dung 2
Chân dung 2
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 8
Tĩnh vật 8
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 7
Tĩnh vật 7
Acrylic / 2015 / C 70 × R 50
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Acrylic / 2016 / C 100 × R 80
Phố cổ 2
Phố cổ 2
Acrylic / 2017 / C 40 × R 60
Phố cổ 1
Phố cổ 1
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Nữ sinh viên
Nữ sinh viên
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 80
Chân dung 1
Chân dung 1
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 4
Tĩnh vật 4
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Phong cảnh 2
Phong cảnh 2
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Phong cảnh 1
Phong cảnh 1
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Mẹ con
Mẹ con
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
$652
Cho thuê
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Acrylic / 2017 / C 70 × R 50
$717
Cho thuê
Bản làng
Bản làng
Acrylic / 2018 / C 50 × R 70
$652
Cho thuê
Tưng bừng hội xuân
Tưng bừng hội xuân
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$2,696
Cho thuê
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$826
Cho thuê
Lên rẫy
Lên rẫy
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$1,370
Cho thuê
Hương thơm của hoa hồng
Hương thơm của hoa hồng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$717
Cho thuê
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,043
Cho thuê
Cung đàn mùa xuân
Cung đàn mùa xuân
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,543
Cho thuê
Đón chào ngày 8/3
Đón chào ngày 8/3
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$2,239
Cho thuê