Đỗ Duy Tuấn

Gallery nghệ sỹ
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
Tóc mây
Tóc mây
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
Thánh lễ chiều
Thánh lễ chiều
Sơn dầu / 2017 / C 120 × R 120
Màu hoàng kim
Màu hoàng kim
Sơn dầu / 2018 / C 130 × R 130
Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
Màu mây tím
Màu mây tím
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100