SchiellePam (Phạm Thanh Tâm)

Gallery nghệ sỹ
Mùa hạnh phúc
Mùa hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bạch điệp
Bạch điệp
Acrylic / 2020 / C 50 × R 40
Thời gian
Thời gian
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Nắng trưa
Nắng trưa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 40
Hoa hồng 2
Hoa hồng 2
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Trưa vắng
Trưa vắng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60