Nguyễn Hải Giang

Gallery nghệ sỹ
Buổi sương mù
Buổi sương mù
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$130
Cho thuê
Quả chín
Quả chín
Giấy Dó / 2019 / C 42 × R 64
$130
Cho thuê
Quả chín
Quả chín
Giấy Dó / 2019 / C 30 × R 42
$87
Cho thuêBản in
Dream in the garden
Dream in the garden
Acrylic / 2020 / C 100 × R 120
$348
Cho thuê
Quả chín
Quả chín
Giấy Dó / 2019 / C 30 × R 42
$87
Cho thuêBản in
Mẹ Lá
Mẹ Lá
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
$87
Cho thuê
Dream in the Red
Dream in the Red
Acrylic / 2020 / C 90 × R 120
$217
Cho thuê
Trong vườn
Trong vườn
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
$217
Cho thuê