Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh lụa 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Beta vọng nguyệt 1
Beta vọng nguyệt 1
Lụa / 2019 / C 86 × R 86
Tuyên Quang
Sen và tĩnh vật 4
Đã bán
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Đã lên đèn
Đã lên đèn
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Sen và tĩnh vật
Sen và tĩnh vật
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Xóm nhỏ
Đã bán
Xóm nhỏ
Lụa / 2019 / C 74 × R 113
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Chung sức
Chung sức
Lụa / 2011 / C 68 × R 97
Cho thuêBản in
Lò gạch ở bên kênh
Đã bán
Lò gạch ở bên kênh
Lụa / 2011 / C 76 × R 110
Bản in
Bé gái với chiếc vòng đang xoay
Bé gái với chiếc vòng đang xoay
Lụa / 2016 / C 73 × R 57
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Lụa / 2018 / C 75 × R 111.5
Cho thuê
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đêm
Đêm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
Bản in
Tôm đồng
Tôm đồng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
An Thường công chúa (No.2)
An Thường công chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Ngoài rèm
Ngoài rèm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
Cho thuêBản in
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Dưới bóng Điệp Anh Đào
Dưới bóng Điệp Anh Đào
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nghề của nội
Nghề của nội
Lụa / 2019 / C 64 × R 87
Cho thuêBản in
Hai cô gái xứ Thanh
Hai cô gái xứ Thanh
Lụa / 2019 / C 85.5 × R 65
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế