Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Màu nóng 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chân dung 2
Chân dung 2
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Phố nắng
Phố nắng
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Tĩnh vật 11
Tĩnh vật 11
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật 13
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Mùa thu thay áo
Mùa thu thay áo
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 360
$45,435
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Bình minh trên vịnh
Bình minh trên vịnh
Acrylic / 2019 / C 80 × R 140
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Ước mơ
Ước mơ
Acrylic / 2016 / C 60 × R 60
Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Nguồn gốc
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559
Hoa chuối
Hoa chuối
Màu nước / 2015 / C 38 × R 50
Thái Nguyên
$109
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Gió thu
Đã bán
Gió thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 120
$1,000
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 150
$1,739
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Đầm súng 1
Đầm súng 1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 150
$1,391
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
$1,174
Hoa lan vàng
Hoa lan vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
$7,043
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Sen giữa hạ
Sen giữa hạ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Xương rồng
Xương rồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Quê nhà bạn
Quê nhà bạn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$1,957
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Suy tư
Suy tư
Acrylic / 2017 / C 60 × R 60
Hoa lan đỏ
Hoa lan đỏ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 9
Tĩnh vật 9
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Tĩnh vật 10
Tĩnh vật 10
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043