Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
< 7,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Cha tôi.
Cha tôi.
Màu nước / 2020 / C 29 × R 42
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Trầm tưởng
Trầm tưởng
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Sự kết tinh
Sự kết tinh
Acrylic / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian.No6
Ký ức thời gian.No6
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Hoa Sen
Hoa Sen
Digital / 2020 / C 60 × R 80
Đồng Nai
Bản in
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
CẦU RỒNG
CẦU RỒNG
Màu nước / 2020 / C 42 × R 29
Đà Nẵng
Bản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Bướm đa tình
Bướm đa tình
Tổng hợp / 2020 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Xuân thì. No2
Xuân thì. No2
Mực nước trên giấy / 2021 / C 43 × R 55
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Trăng lạnh
Trăng lạnh
Tổng hợp / 2020 / C 35 × R 35
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Hoa trạng nguyên
Hoa trạng nguyên
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Phong cảnh Gốm sứ Đông Triều
Phong cảnh Gốm sứ Đông Triều
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Giấc mơ tình yêu
Giấc mơ tình yêu
Mực nước trên giấy / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Hoa Xuyến Chi
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sự phản chiếu của linh hồn. No3
Sự phản chiếu của linh hồn. No3
Mực / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Che Chở
Che Chở
In kỹ thuật số / 2018 / C 60 × R 80
Đồng Nai
Bản in
Nàng thơ của âm nhạc.No3
Nàng thơ của âm nhạc.No3
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Bức Hoa Hồng Số 3
Bức Hoa Hồng Số 3
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Đồng Nai
Bản in
PHONG CẢNH TÂY BẮC
PHONG CẢNH TÂY BẮC
Màu nước / 2020 / C 15 × R 168
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Nàng thơ của âm nhạc.No2
Nàng thơ của âm nhạc.No2
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
TRỰC HỌA LĂNG TỰ ĐỨC
TRỰC HỌA LĂNG TỰ ĐỨC
Màu nước / 2020 / C 29 × R 42
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Nắng Mai
Nắng Mai
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Sen tàn
Sen tàn
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Chiếc khăn choàng tím
Chiếc khăn choàng tím
Bột màu trên giấy / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 6
Sen 6
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Phong cảnh
Phong cảnh
Giấy Dó / 2020 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
XUÂN TRÊN BẢN
XUÂN TRÊN BẢN
Màu nước / 2019 / C 42 × R 29
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Theo cánh hải âu
Theo cánh hải âu
Phấn màu / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in