Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
< 7,000,000 VNĐ
×
View mode:
Bướm đa tình
Bướm đa tình
Tổng hợp / 2020 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Chọi
Chọi
Bút sắt / 2021 / C 42 × R 29
Cho thuêBản in
Trâu 3
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tân Sửu
Tân Sửu
Chất liệu mới / 2021 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Trâu 1
Trâu 1
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen 6
Sen 6
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Lam in yellow
Lam in yellow
Canvas / 2019 / C 60 × R 60
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 59 × R 44
Đắk Lắk
Bản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Sông nho quế
Sông nho quế
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Giấc mơ tình yêu
Giấc mơ tình yêu
Mực nước trên giấy / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Chậm - Chợ Hàn - Đà Nẵng
Chậm - Chợ Hàn - Đà Nẵng
Bút sắt trên giấy / 2021 / C 29 × R 42
Cho thuêBản in
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Phong cảnh Gốm sứ Đông Triều
Phong cảnh Gốm sứ Đông Triều
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Trâu 4
Trâu 4
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Hoa
Hoa
Acrylic trên lụa / 2020 / C 60 × R 50
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Đèn dầu
Đèn dầu
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Đàn Ghita
Đàn Ghita
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Bức Hoa Hồng Số 3
Bức Hoa Hồng Số 3
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Đồng Nai
Bản in
Vườn Xuân
Vườn Xuân
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Hoa mai
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Mong manh.
Mong manh.
Lụa / 2021 / C 80 × R 50
Hà Nội
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Ai lên xứ Lạng
Ai lên xứ Lạng
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Cho thuêBản in
Trầm tưởng
Trầm tưởng
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Bình là ly trà
Bình là ly trà
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Chạng vạng
Chạng vạng
Màu nước / 2020 / C 27 × R 38
Cho thuêBản in
Sung Túc Tân Sửu 2
Sung Túc Tân Sửu 2
Chất liệu mới / 2021 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Nắng Xuân
Nắng Xuân
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian.No6
Ký ức thời gian.No6
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Trâu 2
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chiều tà
Chiều tà
Màu nước / 2020 / C 27 × R 38
Cho thuêBản in