Kỉ Niệm Tuổi Thơ
Kỉ Niệm Tuổi Thơ
Sơn dầu / 2019 / C 81 × R 155
$870
Công viên thủ lệ
Hoa chuối rừng
Con gái bạn
Mùa xuân chiều Hà Nội
Hương thơm của hoa hồng
Sắc màu mùa hè 19
Phố
Ước mơ
Sen vàng
Thiếu nữ chơi đàn
Phố cổ
Chân dung
Dấu mùa phai
Ngựa
Hòa ca
Khúc nam ai
Sen son
Thiếu nữ đang thêu
Bản nhạc tình yêu
Mùa gặt
Nốt nhạc tình yêu
LẠC VÀO THIÊN NHIÊN
Mùa hạ
Tình mẹ chở che
Con trai tôi
Mùa xuân
Em bé chải tóc
Lên rẫy
Điệu khúc mùa xuân
Chân dung 1
Tuổi thơ