Vũ điệu tình sen
Đã bán
Vũ điệu tình sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$1,087
Đèo mây
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Vùng lá 1
Cá đùa dưới trăng I
Xóm nhỏ
Đêm 30
Đêm
Cấu trúc 5
Mái ấm gia đình
Thăng bằng 2
Thể nghiệm 6
Biển
Nắng nhạt 2
Hồ Gươm
Trừu Tượng 01
U minh hạ
Mưa Cát Bà
Phố Hà Nội
Sen sớm
Nắng Thu 02
Sen Hồng
Thể nghiệm 7
Thể nghiệm 9
Bức tường xưa 1
Mèo đói
Điệu múa lân
Múa lân ngày xanh
Nhà ven sông
Thì thầm 2
Vùng lá 4