Trưa vắng trên cánh đồng
Trưa vắng trên cánh đồng
Sơn dầu / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 55
Hà Nội
Cho thuê
Đầm Lập An
Đầm Lập An
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 90 × R 120
Hà Nội
Cho thuê
Sương mù trên đỉnh Tam Đảo
Sương mù trên đỉnh Tam Đảo
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Hà Nội
Cho thuê
Nude
Nude
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Hà Nội
Mùa gặt
Mùa gặt
Acrylic / 2016 / C 80 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Sương sớm Hồ Tây
Sương sớm Hồ Tây
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 90 × R 120
Hà Nội
Cho thuê
Sáng mùa thu ở cửa ngõ thủ đô
Sáng mùa thu ở cửa ngõ thủ đô
Acrylic / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Đường Thanh Niên
Đường Thanh Niên
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Góc phố
Góc phố
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Hà Nội
Cho thuê
Góc phố bình yên
Góc phố bình yên
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
Cho thuê
Trưa nắng
Trưa nắng
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Hồ Tây mù sương
Hồ Tây mù sương
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 90 × R 125
Hà Nội
Cho thuê
Làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc
Làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc
Acrylic / 2019 / C 60 × R 161
Hà Nội
Cho thuê
Phố Phan Huy Chú
Phố Phan Huy Chú
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Hà Nội
Cho thuê
Hồ Tây sáng mùa thu
Hồ Tây sáng mùa thu
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Làng Nôm
Làng Nôm
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 65 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Cầu Thê Húc
Cầu Thê Húc
Acrylic / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Hà Nội
Cho thuê
Hẻm
Hẻm
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 90
Hà Nội
Cho thuê
Tháng ba ở Mộc Châu
Tháng ba ở Mộc Châu
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cho thuê
Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 65
Hà Nội
Cho thuê
Cơn giông sớm
Cơn giông sớm
Acrylic / 2019 / C 57 × R 97
Hà Nội
Cho thuê
Thu Hà Nội
Thu Hà Nội
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Góc phố bình yên
Góc phố bình yên
Acrylic / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê