Nguyễn Minh Sơn

Gallery nghệ sỹ
Mùa thu 3
Mùa thu 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Phố cổ 3
Phố cổ 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Chùa một cột
Chùa một cột
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Chiều quê
Chiều quê
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Phố 4
Phố 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Phố 3
Phố 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Bình minh
Bình minh
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Phố 2
Phố 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Làng hoa 4
Làng hoa 4
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Vùng cao 2
Vùng cao 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Mùa thu 2
Mùa thu 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Phố 1
Phố 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 55 × R 60
$600
Hoa cỏ
Hoa cỏ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 55 × R 60
$600
Sắc đỏ
Sắc đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 55 × R 60
$600
Nhà nổi
Nhà nổi
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 55 × R 60
$600
Hà Nội phố
Hà Nội phố
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Chiều đỏ
Chiều đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
U minh hạ
U minh hạ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Giàn hoa 2
Giàn hoa 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Mùa lá đỏ
Mùa lá đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Mùa thay lá
Mùa thay lá
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 90 × R 95
$1,500
Bình minh 2
Bình minh 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Bản Thái
Bản Thái
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Vùng ngoại ô
Vùng ngoại ô
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Đêm Hội An
Đêm Hội An
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Phong cảnh Hà Lan
Phong cảnh Hà Lan
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Vùng cao
Vùng cao
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Cổng nhà
Cổng nhà
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Làng hoa 3
Làng hoa 3
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Làng hoa 2
Làng hoa 2
Sơn dầu / 2017 / C 100 × R 60
$1,200
Cho thuêBản in
Làng hoa 1
Làng hoa 1
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Gia đình gà
Gia đình gà
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Mùa thu
Mùa thu
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Cho thuêBản in
Phố cổ 3
Phố cổ 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Hoa sen
Hoa sen
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Giàn hoa
Giàn hoa
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Phố cổ 2
Phố cổ 2
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Cây lá đỏ
Cây lá đỏ
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Làng chài
Làng chài
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Làng cổ
Làng cổ
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Hoa đào mùa xuân
Hoa đào mùa xuân
Sơn dầu / 2017 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Phố cổ 1
Phố cổ 1
Sơn dầu / 2017 / C 120 × R 180
$2,200
Cho thuêBản in
Đêm trăng
Đêm trăng
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 180
$2,200
Cho thuêBản in
Ven sông
Ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn dầu / 2018 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Mùa hoa tam giác mạch
Mùa hoa tam giác mạch
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Mùa hoa vàng
Mùa hoa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Cho thuêBản in