Nguyễn Đức Việt

Gallery nghệ sỹ
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Cọ xanh
Cọ xanh
Sơn mài / 2019 / C 135 × R 330
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60