Nguyễn Đức Việt

Gallery nghệ sỹ
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60