Phạm Văn Khải

Gallery nghệ sỹ
Mùa thu
Mùa thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$435
Time 30
Time 30
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$435
Sen 04
Sen 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$304
Sen 03
Sen 03
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$304
Time 29
Time 29
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 80
$478
Khe thác sau bão
Đã bán
Khe thác sau bão
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
$696
Ngày trở về thôn mới.
Ngày trở về thôn mới.
Acrylic / 2019 / C 110 × R 110
$1,043
Time 3
Đã bán
Time 3
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 120
$652
Bờ Hồ
Bờ Hồ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 150 × R 160
$870
Mùa Xuân
Đã bán
Mùa Xuân
Sơn dầu / 2016 / C 120 × R 80
Time 21
Đã bán
Time 21
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100