Hồ Huy Hùng

Gallery nghệ sỹ
Người níu giữ nụ hôn
Người níu giữ nụ hôn
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
$652
Hoa của nắng
Hoa của nắng
Acrylic / 2020 / C 45 × R 30
$348
Cho thuê
Tàn phai
Đã bán
Tàn phai
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Xuân thì
Xuân thì
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 90 × R 70
$826
Chiều qua bản (No2)
Chiều qua bản (No2)
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$739
Mùa hoa cải
Mùa hoa cải
Màu nước / 2017 / C 38 × R 52
$174
Mùa nhớ 2
Mùa nhớ 2
Màu nước / 2019 / C 46 × R 114
$522
Mùa nhớ 1
Đã bán
Mùa nhớ 1
Màu nước / 2019 / C 68 × R 114
Tý Hợi chuyển giao
Tý Hợi chuyển giao
Màu nước / 2019 / C 30 × R 30
$130
Chồi xuân
Chồi xuân
Màu nước / 2020 / C 30 × R 62
$217
Em cũng muốn đi học!
Đã bán
Em cũng muốn đi học!
Màu nước / 2019 / C 52 × R 38
$522
Bản in