Đoàn Thường

Gallery nghệ sỹ
Ngõ chiều
Ngõ chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 140 × R 80
Cho thuêBản in
Cơn bão ngang qua
Cơn bão ngang qua
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 70
Cho thuêBản in
Bức tĩnh vật
Bức tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Vết của thời gian
Vết của thời gian
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Năm Tuổi
Năm Tuổi
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Tiền Ảo
Tiền Ảo
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 100
Cho thuêBản in
Cá
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
lối Về
lối Về
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Cho thuêBản in
nắng bên hiên
nắng bên hiên
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Lửa
Lửa
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Cá biển 2
Cá biển 2
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Cho thuêBản in
under
under
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in