Em Tâm
Em Tâm
In tổng hợp / 2021 / C 55 × R 40
Nghệ An
Cho thuêBản in
Sắc hương mùa hè
Sắc hương mùa hè
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Tình yêu trở lại
Tình yêu trở lại
Acrylic / 2021 / C 50 × R 40
Nghệ An
Cho thuê
Truyền thuyết tình yêu
Truyền thuyết tình yêu
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Chiều tây bắc
Chiều tây bắc
Acrylic / 2019 / C 30 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Vượt vũ môn
Vượt vũ môn
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Nghệ An
Cho thuêBản in
Hạ trắng
Hạ trắng
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Hoa Hồng Đen
Hoa Hồng Đen
Tổng hợp / 2020 / C 80 × R 60
Nghệ An
Cho thuêBản in
Dương Cầm
Đã bán
Dương Cầm
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Bản in
Thành cổ
Thành cổ
Acrylic / 2020 / C 40 × R 55
Nghệ An
Cho thuêBản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Tự họa
Tự họa
Acrylic / 2013 / C 120 × R 120
Nghệ An
Cho thuêBản in
Nhà trên núi
Nhà trên núi
Acrylic / 2020 / C 40 × R 55
Nghệ An
Cho thuêBản in
Phố đèn lồng
Phố đèn lồng
Acrylic / 2020 / C 40 × R 55
Nghệ An
Cho thuêBản in
Con gái
Con gái
Sơn dầu / 2012 / C 87 × R 60
Nghệ An
Cho thuêBản in
Người phụ nữ xinh đẹp
Người phụ nữ xinh đẹp
In độc bản / 2020 / C 90 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Hồn Việt
Hồn Việt
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Nghệ An
Bản in
Thiếu nữ vùng cao
Thiếu nữ vùng cao
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Nghệ An
Bản in
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Nghệ An
Bản in
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 60 × R 60
Nghệ An
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Tổng hợp / 2020 / C 80 × R 60
Nghệ An
Bản in
Bé Giang
Bé Giang
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Nghệ An
Bản in
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2005 / C 120 × R 120
Nghệ An
Bản in
Bến quê
Đã bán
Bến quê
Sơn dầu / 2020 / C 115 × R 150
Nghệ An