Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Vũ điệu 2
Vũ điệu 2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Ấm đất Đông Sơn
Ấm đất Đông Sơn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Sóng 1
Sóng 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Xuân 1
Xuân 1
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Chùa Một cột
Chùa Một cột
Sơn mài / 2020 / C 75 × R 100
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Bản in
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2012 / C 90 × R 100
Đào xuân
Đào xuân
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 90
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
Bản in
Truyền tâm
Truyền tâm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Thì thầm 2
Thì thầm 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Nhân ảnh
Nhân ảnh
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 240
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
Bản in
Soi bóng 03
Soi bóng 03
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Sen tàn 01
Sen tàn 01
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Vùng non nước
Vùng non nước
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Thiếu nữ 2
Thiếu nữ 2
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 50
Thừa Thiên Huế
Tàn
Tàn
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 100
Cho thuêBản in
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
Rắn vảy rồng
Rắn vảy rồng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Ghế đá bờ hồ
Ghế đá bờ hồ
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Hoa tĩnh vật
Hoa tĩnh vật
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
Bản in
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2016 / C 42 × R 60
Cho thuêBản in
Sen II
Đã bán
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Xuân 4
Xuân 4
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 60
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
Em bé chải tóc
Em bé chải tóc
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
Bản in
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Phong cảnh thuyền biển
Phong cảnh thuyền biển
Sơn mài / 2016 / C 45 × R 120
Cho thuêBản in
Hội làng
Đã bán
Hội làng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120