Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
sơn mài 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
$3,043
Cho thuê
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Những em bé vùng cao
Những em bé vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Nhà sàn
Nhà sàn
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,043
Cho thuê
Tình yêu
Tình yêu
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,348
Cho thuê
Đêm muộn
Đêm muộn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Rắn vảy rồng
Rắn vảy rồng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Người bán rong
Người bán rong
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Thiếu nữ và hoa sen
Thiếu nữ và hoa sen
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Tàn
Tàn
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 100
$565
Cho thuêBản in
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$348
Cho thuêBản in
Nắng vàng
Nắng vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,826
Cho thuê
Phong cảnh thuyền biển
Phong cảnh thuyền biển
Sơn mài / 2016 / C 45 × R 120
$739
Cho thuêBản in
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
$739
Cho thuêBản in
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$413
Cho thuêBản in
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Ghế đá bờ hồ
Ghế đá bờ hồ
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$261
Cho thuêBản in
Vắng lặng
Vắng lặng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
$1,522
Cho thuê
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Chân dung 1
Chân dung 1
Sơn mài / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
Em bé chải tóc
Em bé chải tóc
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Cô gái "Lự"
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Cho thuê
Em bé áo đỏ
Em bé áo đỏ
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,826
Cho thuê
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Rắn hồng
Rắn hồng
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Chân dung 3
Chân dung 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
Hoa tĩnh vật
Hoa tĩnh vật
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$348
Cho thuêBản in
Dùng giằng quan họ
Dùng giằng quan họ
Sơn mài / 2018 / C 133 × R 133
$40,261
Cho thuê
Ấm đất Đông Sơn
Ấm đất Đông Sơn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$391
Cho thuêBản in
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2016 / C 42 × R 60
$478
Cho thuêBản in
Truyền tâm
Truyền tâm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
$652
Cho thuêBản in