Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sơn dầu trên toan 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ven sông
Đã bán
Ven sông
Sơn dầu / 2015 / C 140 × R 110
Đợi 2
Đã bán
Đợi 2
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 160
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2018 / C 50 × R 80
$304
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Hồng tỷ muội
Hồng tỷ muội
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
$478
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
Qua miền ký ức 1
Qua miền ký ức 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 160 × R 135
Bắc Giang
$2,391
Dốc phố
Dốc phố
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 80
$870
Làng nghề
Làng nghề
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$146
Trẻ vùng cao
Trẻ vùng cao
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Bắc Giang
$783
Hoa hồng
Hoa hồng
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 70
$826
Qua miền ký ức 2
Qua miền ký ức 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 160 × R 120
Bắc Giang
$2,391
Một mình
Đã bán
Một mình
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 170
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 180
Rừng nhiệt đới
Rừng nhiệt đới
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 140
Bắc Giang
$696
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Hồng phấn
Hồng phấn
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
$478
Nắng ấm
Đã bán
Nắng ấm
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 240
Tết xưa
Tết xưa
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$242
Con đường xưa
Con đường xưa
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870