Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sơn dầu 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tiếng khèn đêm
Tiếng khèn đêm
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 122 × R 70
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Loa kèn đỏ
Loa kèn đỏ
Sơn dầu / 2015 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$304
Chiều  tà
Chiều tà
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Mùa Xuân
Đã bán
Mùa Xuân
Sơn dầu / 2016 / C 120 × R 80
Tuổi thơ
Đã bán
Tuổi thơ
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hai thế giới
Hai thế giới
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 110 × R 150
$15,000
Cho thuê
Dạ khúc
Dạ khúc
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Bóng Đại Nội
Bóng Đại Nội
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 90
$348
Bản in
Time 21
Đã bán
Time 21
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Dream 02
Dream 02
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Tĩnh
Tĩnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 40
$239
Cho thuê
Gác Trịnh
Gác Trịnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 60
$217
Bản in
Adam và Eva 1
Adam và Eva 1
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 110
$7,000
Cho thuê
Dream 03
Dream 03
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Đợi mùa
Đợi mùa
Sơn dầu / 2014 / C 69 × R 89
Thái Nguyên
$1,304
Đồng quê nuôi tôi lớn
Đồng quê nuôi tôi lớn
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 90
Thái Nguyên
$1,739
Nỗi lòng tháng bảy
Nỗi lòng tháng bảy
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Thái Nguyên
$870
Cửa mở ra rừng
Cửa mở ra rừng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 93 × R 73
Thái Nguyên
$1,304
Dream 05
Dream 05
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Nữ sinh viên
Nữ sinh viên
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 80
Chiều tà
Chiều tà
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Góc quê
Góc quê
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Dream 01
Dream 01
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Góc quê ngoại
Góc quê ngoại
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Chật
Chật
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 109 × R 40
$587
Cho thuê
Dream 04
Dream 04
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Trưa tháng Hai
Giới thiệu
Trưa tháng Hai
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 100
Thái Nguyên
Phóng sinh
Giới thiệu
Phóng sinh
Sơn dầu / 2005 / C 110 × R 110
Thái Nguyên
Góc hạnh phúc
Góc hạnh phúc
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$304
Bản in
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$261
Ký ức trong veo
Ký ức trong veo
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 83 × R 70
Thái Nguyên
$1,435
Nắng Đông 04
Nắng Đông 04
Canvas / 2018 / C 81 × R 100
Hà Nội
$1,522