Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sắc màu 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chân dung 05
Chân dung 05
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Dấu tích
Dấu tích
Acrylic / 2019 / C 50 × R 100
Thừa Thiên Huế
Vũ điệu
Vũ điệu
Acrylic / 2018 / C 150 × R 110
Thừa Thiên Huế
Anh đào (sắc xuân)
Anh đào (sắc xuân)
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chân dung 09
Chân dung 09
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
Luân hồi
Luân hồi
Sơn dầu / 2015 / C 130 × R 200
Chân dung 01
Chân dung 01
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 11
Chân dung 11
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Ngồi 01
Ngồi 01
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Chân dung 13
Chân dung 13
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Chân dung 06
Chân dung 06
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 03
Chân dung 03
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
Ký ức Champa
Ký ức Champa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 130
Thừa Thiên Huế
Hoa xuân
Hoa xuân
Acrylic trên lụa / 2019 / C 30 × R 25
Hoa dại
Đã bán
Hoa dại
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 50
Chân dung 14
Chân dung 14
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Ngày màu tím
Ngày màu tím
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Rối nước
Rối nước
Canvas / 2019 / C 60 × R 90
Bản in
Chân dung 04
Chân dung 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Sen
Sen
Màu nước / 2015 / C 57 × R 45
Thái Nguyên
Mi hồng
Đã bán
Mi hồng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bóng thu 3
Bóng thu 3
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Hải Dương
Nắng chiều 06
Nắng chiều 06
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
Thừa Thiên Huế
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn dầu / 2016 / C 130 × R 200
H'Mông
H'Mông
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Bóng thời gian
Bóng thời gian
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hoan ca
Hoan ca
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 200
Bóng thu 4
Đã bán
Bóng thu 4
Sơn dầu / 2020 / C 88 × R 81
Hải Dương
Kinh đô thần bí
Kinh đô thần bí
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Thừa Thiên Huế
Long vân hý thủy
Long vân hý thủy
Acrylic / 2018 / C 130 × R 110
Thừa Thiên Huế
Không gian bên ngoài
Không gian bên ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 160
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
Nắng chiều 02
Nắng chiều 02
Acrylic / 2019 / C 50 × R 100
Thừa Thiên Huế
Sắc tím
Sắc tím
Bột màu trên giấy / 2014 / C 40 × R 55
Thái Nguyên
Chân dung 07
Chân dung 07
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Thạch thảo
Đã bán
Thạch thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hà Nội
Tĩnh vật hương sắc
Đã bán
Tĩnh vật hương sắc
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Chân dung 10
Chân dung 10
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 12
Chân dung 12
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120