Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
sắc màu 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Nguyệt cầm
Nguyệt cầm
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 120
Ngồi 01
Ngồi 01
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Buổi sáng
Buổi sáng
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Bóng thu 3
Bóng thu 3
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Hải Dương
Chân dung 13
Chân dung 13
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Trừu tượng 8
Đã bán
Trừu tượng 8
Acrylic / 2017 / C 125 × R 65
Hà Nội
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
THE WHIRLWIND
THE WHIRLWIND
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Chân dung 10
Chân dung 10
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Luân hồi
Luân hồi
Sơn dầu / 2015 / C 130 × R 200
Ẩn số
Ẩn số
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Vĩnh Long
Bóng thu 4
Đã bán
Bóng thu 4
Sơn dầu / 2020 / C 88 × R 81
Hải Dương
Ngày nắng
Ngày nắng
Acrylic / 2021 / C 30 × R 30
Nét xưa
Nét xưa
Sơn dầu / 2021 / C 127 × R 127
Lập đông
Lập đông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Trừu tượng 15
Trừu tượng 15
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Chân dung 14
Chân dung 14
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn dầu / 2016 / C 130 × R 200
Giấc mơ họa mi
Giấc mơ họa mi
Acrylic / 2022 / C 65 × R 100
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
Chiếc ghế màu tím
Chiếc ghế màu tím
Acrylic / 2021 / C 120 × R 80
Tú cầu khoe sắc 3
Tú cầu khoe sắc 3
Sơn dầu / 2022 / C 40 × R 60
Hà Nội
Sớm mùa đông
Sớm mùa đông
Acrylic / 2021 / C 65 × R 50
Tâm điểm
Tâm điểm
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Ngày mới
Ngày mới
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Chân dung 09
Chân dung 09
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Ngày màu tím
Ngày màu tím
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Chân dung 11
Chân dung 11
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Không gian bên ngoài
Không gian bên ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 160
Trừu tượng 9
Đã bán
Trừu tượng 9
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Chân dung 07
Chân dung 07
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung tiên 09
Chân dung tiên 09
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cuộc vui
Cuộc vui
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 200
Ký ức về Champa 2
Ký ức về Champa 2
Tổng hợp / 2017 / C 40 × R 40
Hà Nội
Trừu tượng 10
Trừu tượng 10
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Cuộc liên hoan
Cuộc liên hoan
Tổng hợp / 2021 / C 130 × R 170
Chân dung 12
Chân dung 12
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50