Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Mỹ thuật 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sau cơn mưa
Đã bán
Sau cơn mưa
Chất liệu mới / 2018 / C 109 × R 79
$1,000
Bản in
2 Nửa cuộc đời
2 Nửa cuộc đời
Acrylic / 2019 / C 50 × R 90
Hà Nội
$430
Mùa Sen (2019)
Mùa Sen (2019)
Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
$435
Cho thuê
Thu về trong khu vườn
Thu về trong khu vườn
Màu nước / 2018 / C 40 × R 57
$522
Cho thuêBản in
Góc vườn 2
Góc vườn 2
Màu nước / 2019 / C 58 × R 82
$522
Cho thuêBản in
Nụ tầm xuân3
Nụ tầm xuân3
Màu nước / 2019 / C 38 × R 55
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,391
Cho thuêBản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Nắng tây bắc
Đã bán
Nắng tây bắc
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 60 × R 50
$261
Cho thuê
Góc vườn
Góc vườn
Màu nước / 2019 / C 58 × R 82
$391
Cho thuêBản in
Duyên vùng cao
Duyên vùng cao
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$522
Nụ tầm xuân 4
Nụ tầm xuân 4
Màu nước / 2019 / C 55 × R 38
Phố Hà Nội
Phố Hà Nội
Dry point / 2018 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Nụ tầm xuân 2
Nụ tầm xuân 2
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Sáng tinh sương
Đã bán
Sáng tinh sương
Chất liệu mới / 2018 / C 78 × R 108
$739
Bản in
Sư tử (nhớ rừng)
Sư tử (nhớ rừng)
Tổng hợp / 2019 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
$87
Cho thuêBản in
Chốn bình yên
Đã bán
Chốn bình yên
Chất liệu mới / 2019 / C 109 × R 79
$870
Bản in
Triều lên
Triều lên
Acrylic / 2019 / C 57 × R 117
$522
Cho thuê
Đỗ Quyên thức giấc
Đỗ Quyên thức giấc
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$391
Hồn hoa ở lại
Đã bán
Hồn hoa ở lại
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
$826
Bản in
Hoà quyện
Hoà quyện
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
$217
Cho thuê
Chiều hạ vắng
Đã bán
Chiều hạ vắng
Chất liệu mới / 2018 / C 60 × R 80
$957
Bản in
Sen Hồng
Sen Hồng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$2,391
Cho thuê
Xuân bên cửa
Đã bán
Xuân bên cửa
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043
Vào hè
Vào hè
Màu nước / 2019 / C 54 × R 79
$348
Cho thuêBản in
Mong manh
Mong manh
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$391
Xe bò "chuyến xe nông thôn"
Xe bò "chuyến xe nông thôn"
Màu nước / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
$261
Cho thuêBản in
Soi bóng
Đã bán
Soi bóng
Chất liệu mới / 2018 / C 106 × R 76
$739
Bản in
Mái ấm gia đình
Mái ấm gia đình
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$217
Cho thuê
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Nắng Cồn Tiên
Nắng Cồn Tiên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
$391
Cho thuêBản in
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Thoát
Đã bán
Thoát
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
$1,000
Bản in
Nhà thờ đổ Hải Hậu
Nhà thờ đổ Hải Hậu
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
$348
Cho thuêBản in
Ngày trong veo
Ngày trong veo
Chất liệu mới / 2019 / C 106 × R 76
$1,043
Cho thuêBản in
Tháng 6
Tháng 6
Màu nước / 2019 / C 58 × R 82
$391
Cho thuêBản in
Chợ hoa trên phố
Chợ hoa trên phố
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 120
$2,391
Bản in
Tân cảng tia sáng xanh
Tân cảng tia sáng xanh
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$348
Cho thuêBản in
Hoa chuối rừng
Hoa chuối rừng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 27
$87
Cho thuêBản in
Gió nồm
Gió nồm
Acrylic / 2019 / C 62 × R 122
$652
Đôi bạn
Đôi bạn
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$391