Artists...
Hội họa 
×
Phong cảnh 
Cây cối 
Hoa 
×
Styles...
Sơn mài 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Quà quê 02
Quà quê 02
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Nàng hoa
Nàng hoa
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Nắng hồng
Nắng hồng
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 210
Hương đêm
Hương đêm
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Bến Cũ.
Bến Cũ.
Sơn mài / 2021 / C 61 × R 125
hoa sen
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210
Hoa sen 4
Hoa sen 4
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 110
Mùa vàng Tây Bắc
Mùa vàng Tây Bắc
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 150
Nghệ An
Vang vọng
Vang vọng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Dưới bóng thiên hài
Dưới bóng thiên hài
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa chuối rừng 01
Hoa chuối rừng 01
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Giao mùa
Giao mùa
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Bình Phước
Bên dòng sông
Bên dòng sông
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 150
Nghệ An
Tự tình
Đã bán
Tự tình
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
tĩnh vật: sen
tĩnh vật: sen
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuê
Hương sen 1
Hương sen 1
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Nàng sen
Nàng sen
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
TỰ TÌNH II
Đã bán
TỰ TÌNH II
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hồng hoa 02
Hồng hoa 02
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Thu sang
Đã bán
Thu sang
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Đường về làng
Đường về làng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Sen Hạ 1
Sen Hạ 1
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Ngắm trăng
Ngắm trăng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Hương rừng
Hương rừng
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 122
Cho thuêBản in
Mai Phương Nam
Mai Phương Nam
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Mùa vui
Đã bán
Mùa vui
Sơn mài / 2021 / C 108 × R 162
Điểm trang
Điểm trang
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Trung thu
Trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
Hoa sen 3
Hoa sen 3
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Sen
Sen
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Nắng sớm III
Nắng sớm III
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 150
Đắk Lắk
Mùa sen 2
Mùa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 120
Nghệ An
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Hoa sen 6
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Quê nội
Quê nội
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Sen hạ 2
Sen hạ 2
Sơn mài / 2021 / C 59 × R 122
Cho thuêBản in
Thanh xuân
Thanh xuân
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 120
Bình Dương
Sen
Sen
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Bám biển
Bám biển
Sơn mài / 2020 / C 92 × R 195
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100