Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Phong cảnh 
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Nhà sàn
Nhà sàn
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,043
Cho thuê
Kén 2
Kén 2
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$6,000
Cho thuê
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 90
$4,304
Cho thuê
Những em bé vùng cao
Những em bé vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
Chiều xuân 2
Chiều xuân 2
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Thiếu nữ và hoa sen
Thiếu nữ và hoa sen
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Cô gái "Lự"
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Cho thuê
Chân dung 3
Chân dung 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
chân dung đôi
chân dung đôi
Sơn mài / 2012 / C 170 × R 55
$5,000
Cho thuê
Rằm trung thu
Rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
$2,957
Cho thuê
Em bé áo đỏ
Em bé áo đỏ
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,826
Cho thuê
Phong cảnh thuyền biển
Phong cảnh thuyền biển
Sơn mài / 2016 / C 45 × R 120
$739
Cho thuêBản in
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
$2,500
Cho thuê
Nắng vàng
Nắng vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,826
Cho thuê
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
$739
Cho thuêBản in
Cuộc sống
Cuộc sống
Sơn mài / 2013 / C 90 × R 70
$15,000
Cho thuêBản in
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
chân dung cậu bé
chân dung cậu bé
Sơn mài / 2012 / C 114 × R 90
$4,565
Cho thuê
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
$3,043
Cho thuê
chân dung và tĩnh vật
chân dung và tĩnh vật
Sơn mài / 2011 / C 60 × R 180
$5,000
Cho thuê
Mộc châu
Mộc châu
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$761
Cho thuê
Chiều phai
Chiều phai
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Ghế đá bờ hồ
Ghế đá bờ hồ
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$261
Cho thuêBản in
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Chiều đông
Chiều đông
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Em bé chải tóc
Em bé chải tóc
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Chân dung 1
Chân dung 1
Sơn mài / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
Vắng lặng
Vắng lặng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
$1,522
Cho thuê
Người bán rong
Người bán rong
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Xuân 8
Xuân 8
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 100
$6,783
Cho thuê
Lam chiều
Lam chiều
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Nhớ
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Cho thuêBản in
Ký ức 1
Ký ức 1
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 100
$5,000
Cho thuê
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
cuộc sống
cuộc sống
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
$15,217
Cho thuê
Chiều xuân 1
Chiều xuân 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565