Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Phong cảnh 
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hồ Gươm xanh
Hồ Gươm xanh
Sơn mài / 2008 / C 60 × R 60
$1,000
Bản in
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739
Phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 100
$2,252
Màu thời gian
Màu thời gian
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 80
$3,378
Cổng xưa
Cổng xưa
Sơn mài / 2011 / C 50 × R 60
$261
Cho thuêBản in
Xóm vắng
Xóm vắng
Sơn mài / 2008 / C 60 × R 70
$696
Cho thuêBản in
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
$11,248
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100
Tắm
Giới thiệu
Tắm
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 120
Sức sống 1
Sức sống 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 120
$2,252
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Gió sông Hồng
Gió sông Hồng
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 90
Nắng Xuân
Nắng Xuân
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
$3,913
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Góc bình yên
Góc bình yên
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Cho thuêBản in
Đêm nhà thờ
Đêm nhà thờ
Sơn mài / 2005 / C 60 × R 70
$1,000
Cho thuêBản in
Chuyện Cao nguyên đá
Chuyện Cao nguyên đá
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2020 / C 83 × R 90
$3,043
Hoa đêm
Hoa đêm
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120
$3,522
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Thăng Long văn hiến
Thăng Long văn hiến
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Phố cổ Hội An 1
Phố cổ Hội An 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 100
$2,252
Ngõ xóm
Ngõ xóm
Sơn mài / 2012 / C 60 × R 70
$413
Cho thuêBản in
Được mùa
Được mùa
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
$4,500
Phong cảnh Sa Pa
Phong cảnh Sa Pa
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Nghệ An
$413
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Mùa thu Hà Nội
Mùa thu Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$3,043
Cho thuê
Ngày mới
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Hẹn hò
Hẹn hò
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$3,378
Đu đủ vườn nhà
Đu đủ vườn nhà
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Em bé Hmong
Em bé Hmong
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 60
$2,252
Hương quê
Hương quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
$1,000
Cho thuê
Câu chuyện
Đã bán
Câu chuyện
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Trăng
Trăng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870