Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Trẻ em
Trẻ em
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$6,957
Cho thuêBản in
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Đã bán
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043
Múa nhạc
Đã bán
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
chân dung cậu bé
chân dung cậu bé
Sơn mài / 2012 / C 114 × R 90
$4,565
Cho thuê
Em bé chải tóc
Em bé chải tóc
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Con quay
Con quay
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,391
Bản in
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Những em bé vùng cao
Những em bé vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
Chuyện Cao nguyên đá
Chuyện Cao nguyên đá
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Cô gái "Lự"
Đã bán
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Tụ họp
Tụ họp
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 130
$4,043
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Tuổi hồng
Tuổi hồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
$11,248
Nụ cười
Nụ cười
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 30
$348
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
cuộc sống
cuộc sống
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
$15,217
Cho thuê
Người bán rong
Người bán rong
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Thiếu nữ và hoa sen
Thiếu nữ và hoa sen
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Chân dung 3
Chân dung 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
Cuộc sống
Cuộc sống
Sơn mài / 2013 / C 90 × R 70
$15,000
Cho thuêBản in
chân dung đôi
chân dung đôi
Sơn mài / 2012 / C 170 × R 55
$5,000
Cho thuê
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Hoa nhớ
Đã bán
Hoa nhớ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Thiếu nữ váy xanh
Thiếu nữ váy xanh
Sơn mài / 2015 / C 90 × R 70
$7,174
Cho thuêBản in
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Câu chuyện
Câu chuyện
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Chân dung 1
Chân dung 1
Sơn mài / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
chân dung và tĩnh vật
chân dung và tĩnh vật
Sơn mài / 2011 / C 60 × R 180
$5,000
Cho thuê
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Em bé dân tộc Mông
Em bé dân tộc Mông
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 55
$3,261
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Em bé áo đỏ
Em bé áo đỏ
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,826
Cho thuê
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Bản in