Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Hai người
Hai người
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
$10,000
Cho thuêBản in
Em bé áo đỏ
Em bé áo đỏ
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,826
Cho thuê
Con quay
Con quay
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,391
Bản in
Cuộc sống
Cuộc sống
Sơn mài / 2013 / C 90 × R 70
$15,000
Cho thuêBản in
Chân dung 1
Chân dung 1
Sơn mài / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
Thiếu nữ và hoa sen
Thiếu nữ và hoa sen
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Em bé Mèo
Em bé Mèo
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
chân dung cậu bé
chân dung cậu bé
Sơn mài / 2012 / C 114 × R 90
$4,565
Cho thuê
Người bán rong
Người bán rong
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 30 × R 30
$2,826
Cho thuêBản in
cuộc sống
cuộc sống
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
$15,217
Cho thuê
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Nhớ
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Cho thuêBản in
Thiếu nữ và biển
Thiếu nữ và biển
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,500
Cho thuê
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
chân dung đôi
chân dung đôi
Sơn mài / 2012 / C 170 × R 55
$5,000
Cho thuê
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Chân dung 3
Chân dung 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
Mẹ Con
Đã bán
Mẹ Con
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Trẻ em
Trẻ em
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$6,957
Cho thuêBản in
Em bé chải tóc
Em bé chải tóc
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Múa nhạc
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Xuân 8
Xuân 8
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 100
$6,783
Cho thuê
Phượng Xanh
Phượng Xanh
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$4,065
Thiếu nữ váy xanh
Thiếu nữ váy xanh
Sơn mài / 2015 / C 90 × R 70
$7,174
Cho thuêBản in
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,022
Cho thuêBản in
Cô gái "Lự"
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Cho thuê
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
chân dung và tĩnh vật
chân dung và tĩnh vật
Sơn mài / 2011 / C 60 × R 180
$5,000
Cho thuê
Những em bé vùng cao
Những em bé vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
Điệp khúc
Điệp khúc
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 240
$25,000
Cho thuê
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
$2,500
Cho thuê
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
$3,043
Cho thuê
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043
Thiếu nữ và trăng
Đã bán
Thiếu nữ và trăng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Kén 2
Kén 2
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$6,000
Cho thuê