Thuyền và biển

  • Mã TP: DQ-1
  • Sơn dầu / 2019
  • C 100 × R 120 × S 2.5 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
68
Lượt xem
0
Yêu thích

Giới thiệu về tác phẩm

Giới thiệu tác giả

Tác phẩm cùng tác giả

Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$870
Bản in
Mưa mùa hạ.
Mưa mùa hạ.
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$783
Bản in
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Bản in

Tác phẩm cùng loại

Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Bản in
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
$1,087

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.