Sen trắng
Đã bán
Sen trắng
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 210
Miền hoang hoải No2
Miền hoang hoải No2
Acrylic / 2017 / C 80 × R 160
Cho thuê