Góc sau vườn
Góc sau vườn
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 100
Hà Nội
vô trùng
vô trùng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 80
Hà Nội
Trà Kiệu
Trà Kiệu
Gỗ / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Ngày mới
Ngày mới
Sơn dầu / 2020 / C 55 × R 100
Hà Nội
tĩnh vật Hoa
tĩnh vật Hoa
Canvas / 2020 / C 55 × R 100
Hà Nội
Chốn cũ
Chốn cũ
Sơn dầu / 2018 / C 60 × R 45
Hà Nội
Cho thuê
Đường Xưa
Đường Xưa
Canvas / 2020 / C 100 × R 65
Hà Nội
góc quê
góc quê
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 120
Hà Nội
Thiền Định
Thiền Định
Sơn mài / 2018 / C 44 × R 71
Hà Nội
Vết Tích
Đã bán
Vết Tích
Sơn mài / 2018 / C 45 × R 45
Hà Nội
Thiền Sư
Thiền Sư
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Hà Nội
Góc Cũ
Góc Cũ
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Hà Nội
Bên Nhà Cô Ấy
Bên Nhà Cô Ấy
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 160
Hà Nội
Hướng Nguyện
Hướng Nguyện
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 140
Hà Nội
Bà Cháu Mỷ
Bà Cháu Mỷ
Canvas / 2022 / C 90 × R 160
Hà Nội
Tịnh Đế Liên
Đã bán
Tịnh Đế Liên
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Chuyện riêng
Chuyện riêng
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 160
Hà Nội
Bản in
Thiếu nữ
Đã bán
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hoa nhớ
Đã bán
Hoa nhớ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
Hà Nội
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Bản in