Đỗ Đức Khải

Gallery nghệ sỹ
Ngõ xưa
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
Múa nhạc
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Múa rằm trung thu
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Ngẫu hứng Dòng sông
Ngẫu hứng Dòng sông
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 80
$2,174
Ngẫu hứng Sông Hồng IV
Ngẫu hứng Sông Hồng IV
Sơn mài / 2015 / C 90 × R 120
$2,913