Lê Thanh Tùng

Gallery nghệ sỹ
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Reflection 01
Reflection 01
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
Reflection
Reflection
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
To The West
To The West
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Seduction
Seduction
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Shopping
Shopping
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 150
$4,043
Cho thuêBản in